Damardan verilen C Vitamini kanseri tedavi edebilir mi?

0
821

C vitamininin kanser üzerine olan etkileri

 • Kanser hücrelerini tahrip ederek öldürür (nekroz).
 • Kanser hücrelerinde programlanmış ölümü (apoptoz) hızlandırır.
 • Kollajen (bağ dokusu) oluşumunu artırarak kanserli dokuyu sağlamca sarar, böylece metastazı (sıçramayı) engeller.
 • Hiyalurinidazı inhibe eder. Hiyalurinidaz bağ dokusu nu parçalar; metastazı artırır. C vitamini bunu önler.
 • Ağrı eşiğini düşürür.
 • Efora tahammülü artırır.
 • Bağışıklığı güçlendirerek kanserli hastayı enfeksiyonlardan korur.

Yüksek Doz C Vitamini Son Dönem Kanser Hastalarında Hayat Kalitesini Artırıyor.

Son yıllarda klasik kanser tedavilerinin yanında kanserde yaşam kalitesini artıracak önlemler üzerinde daha fazla durulmaya başlandı. Bu bağlamda Journal of Korean Medical Science isimli tıp dergisinin Şubat 2007 sayısında ilginç bir araştırma yayınlandı. Bahsedilen çalışmada Güney Kore’den Yeom ve arkadaşları damardan verilen damar içinden (IV) verilen C vitaminin kanser hastalarının yaşam kalitesini artırıp artırmadığını araştırmışlar(28).

Çalışmaya değişik kanserlere maruz kalıp kemoterapi görmüş 20 erkek 19 kadın toplam 39 son dönem kanser hastası alınmış.

Hastalara 1 hafta boyunca damardan (üç günde bir onar gram) ve ağızdan (günde dörder gram) C vitamini verilmiş. Tedavi bittikten bir hafta sonra hayat kalitesi ile ilgili parametreler tedaviye başlamadan öncekilerle karşılaştırılmış. Hayat kalitesi the European Organization for Research and Treatment of cancer (EORTC) kuruluşunun belirlediği parametrelere göre ölçülmüş. Uygulama sırası ve sonrasında C vitamini fazlalığı ile ilgili olabilecek hiçbir yan etki görülmemiş.

Aşağıdaki tabloda görülen sonuçlar elde edilmiş.

Tedaviden önce Tedaviden 1 hafta sonra İstatistiksel anlamlılık (p*)
Global Sağlık skalası

Global Sağlık

Fonksiyonel Skala

Fiziksel

Rol

Emosyonel

Bilşsel

Sosyal

Semptom Skalası

Yorgunluk

Kusma/bulantı

Ağrı

Nefes darlığı

Uyku bozukluğu

İştah kaybı

Kabızlık

İshal

Ekonomik yük

36±18

66±20

59±31

68±24

69±23

62±34

52±24

24±25

30±32

23±28

32±35

50±43

19±26

16±24

25±27

55±16

72±15

73±22

78±19

80±16

71±24

40±19

11±15

21±25

15±20

26±25

31±29

16±25

11±18

23±24

0.001

0.037

0.002

0.001

0.002

0.050

0.001

0.001

0.013

0.050

0.029

0.005

0.390

0.218

0.914

* “p” değeri ne kadar küçükse istatistiksel anlamlılık o kadar fazladır. “p” değeri 0.05’ten büyük olan kıyaslamalarda (koyu olanlar) istatistiksel anlamlılık yoktur. p=0.001 ise en yüksek anlamlılığı ifade eder.
————————————————————————————————————

C vitamininden sonra global sağlık skalası 36±18’ten 55±16’e değişerek bariz yükselmiştir(p=0.001). Fonksiyonel skalada (fiziksel, rol, emosyonel, bilişsel ve sosyal skorlar) da anlamlı artışlar olmuştur. Öte yandan yorgunluk, kusma/bulantı, ağrı, nefes darlığı, uyku bozukluğu ve iştah kaybı yakınmalarda belirgin azalma olmuş, buna karşılık kabızlık ve ishal yakınmalarında bir azalma olmamıştır.

Araştırıcılar damar içi C vitamininin son dönem kanser hastalarının hayat kalitesini yükseltmede ucuz, güvenilir ve etkili bir araç olduğunu vurgulayarak makalelerini sonlandırmışlar.

Yüksek doz C vitamini almanın sakıncaları nelerdir?

C vitamini hemosiderozlu hastalarda demir birikimini ve G6PD yetersizliğinde ise alyuvar parçalanmasını artırabilir.

Bu nedenle hemoideroz ve G6PD yetersizliği olan hastalarda C vitamini çok dikkatli kullanılmamalıdır.

Yüksek doz C vitamini alma bazı bağırsak-mide yakınmalarına neden olabilir, ama doz azaltılırsak bunlar kaybolur.

Ailede taşı hikayesi olanlarda böbrek taşı oluşmasını biraz artırabilirse de uzun yıllardan beri yüksek doz C vitamini kullanan sağlık merkezlerinde taş riskinin fazla olmadığı tespit edilmiştir.

C vitamini kanseri tedavi edebilir mi?

C vitamini kanser tedavisinde tamamlayıcı bir tedavi şekli olması birçok kanser doktoru tarafından biraz zor olsa da kabul edilebilir. Ama kemoterapi ya da radyoterapi yapılmayan hastalarda kanseri tedavi edebilir mi?

Kemoterapi ya da radyoterapiyi kabul etmeyen üç çok ağır kanserli hastada damar içi C vitamini hastaların kanserlerini geriletmistir (remisyon). Bunlardan ilki olan renal hücreli karsinomlu hasta 4 yıl remisyonda kalmıştır. İkincisi primer mesane kanseri 9 yıldır remisyonda ve makale yayınlandığında sorunsuz yaşıyormuş. Üçüncüsü B-hücreli lenfoma 10 yıldır remisyonda ve makale yayınlandığında sorunsuz yaşıyormuş (28).

Bu yöntemi, klasik tedaviye ek olarak, ya da bu tedaviyi kabul etmeyen hastalara kullanmak iyi olmaz mı? Ne derinsiz?

Prof. Dr. Ahmet Aydın
besahmet@yahoo.com

Kaynaklar

 1. Chen Q, Espey MG, Sun AY et al. Pharmacologic doses of ascorbate act as a pro-oxidant and decrease growth of aggressive tumor xenografts in mice. PNAS USA 2008;105:11105–11109
 2. Warburg O. On the origin of cancer cells. Science 1956;123:309-14
 3. Khanzode SS, Muddeshwar MG, Khanzode SD, Dakhale GN. Antioxidant enzymes and lipid peroxidation in different stages of breast cancer. Free Radic Res 2004;38:81–85
 4. Lee JG, Chung HW, Lee KH, Ahn HS. Antioxidant vitamins and lipid peroxidation in patients with cervical intraepithelial neoplasia. J Korean Med Sci 2005;20:267–272.
 5. http://orthomolecular.org/library/ivccancerpt.shtml, Ron Hunninghake, Intravenous Vitamin C And Cancer
 6. Padayatty SJ, Katz A, Wang Y, Eck P, Kwon O, Lee JH, Chen S, Corpe C, Dutta A, Dutta SK, Levine M. Vitamin C as an antioxidant: evaluation of its role in disease prevention. J Am Coll Nutr 2003;22:18–35.
 7. Tamayo C, Richardson MA. Vitamin C as a cancer treatment: state of the science and recommendation for researchAltern Ther Health Med 2003;9:94–101.
 8. Gonzalez MJ, Miranda-Massari JR, Mora EM, Guzman A, Riordan NH, Riordan HD, Casciari JJ, Jackson JA, Roman-Franco A. Orthomolecular oncology review: ascorbic acid and cancer 25 years later. Integrative Cancer Therapies 2005;4:32–44.
 9. Cameron E, Pauling L, Leibovitz B. Ascorbic acid and cancer: a review. Cancer Res 1979;39:663–681.
 10. Cameron E, Campbell A. The orthomolecular treatment of cancer. II. Clinical trial of high-dose ascorbic acid supplements in advanced human cancer. Chem Biol Interact. 1974;9:285-315.
 11. Cameron E, Pauling L. Supplemental ascorbate in the supportive treatment of cancer: reevaluation of prolongation of survival times in terminal human cancer. Proc Natl Acad Sci U S A. 1978;75:4538-42.
 12. Creagan ET, Moertel CG, O’Fallon JR, Schutt AJ, O’Connell MJ, Rubin J et al. Failure of high-dose vitamin C (ascorbic acid) therapy to benefit patients with advanced cancer. A controlled trial. N Engl J Med. 1979;301:687-90.
 13. Moertel CG, Fleming TR, Creagan ET, Rubin J, O’Connell MJ, Ames MM. High-dose vitamin C versus placebo in the treatment of patients with advanced cancer who have had no prior chemotherapy. A randomized double-blind comparison. N Engl J Med. 1985;312:137-41.
 14. Leung PY, Miyashita K, Young M, Tsao CS. Cytotoxic effect of ascorbate and its derivatives on cultured malignant and nonmalignant cell lines. Anticancer Res. 1993;13:475-80.
 15. Sakagami H, Satoh K, Hakeda Y, Kumegawa M. Apoptosis-inducing activity of vitamin C and vitamin K. Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2000;46:129-43.
 16. Wang X, Liu J, Yokoi I, Kohno M, Mori A. Direct detection of circulating free radicals in the rat using electron spin resonance spectrometry. Free Radic Biol Med. 1992;12:121-6.
 17. Levine M, Conry-Cantilena C, Wang Y, Welch RW, Washko PW, Dhariwal KR, et al. Vitamin C pharmacokinetics in healthy volunteers: evidence for a recommended dietary allowance. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996;93:3704-9.
 18. Levine M, Wang Y, Padayatty SJ, Morrow J. A new recommended dietary allowance of vitamin C for healthy young women. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001;98:9842-6.
 19. Padayatty SJ, Sun H, Wang Y, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Wesley RA, Levine M. Vitamin C pharmacokinetics: implications for oral and intravenous use. Ann Intern Med 2004;140:533–537.
 20. Agus DB, Vera JC, Golde DW. Stromal cell oxidation: a mechanism by which tumors obtain vitamin Cancer Res 1999;59:4555–4558.
 21. Casciari JJ, Riordan NH, Schmidt TL, Meng XL, Jackson JA, Riordan HD. Cytotoxicity of ascorbate, lipoic acid, and other antioxidants in hollow fibre in vitro tumours. Br J Cancer 2001;84:1544–1550.
 22. Henson DE, Block G, Levine M. Ascorbic acid: biologic functions and relation to cancerJ Natl Cancer Inst 1991;83:547–550.
 23. Cameron E, Pauling L. Vitamin C and the immune system. In: Cancer and vitamin C. 2nd ed. Philadelphia, Camino Book; 1990; 108.-111.
 24. Jensen NH. Reduced pain from osteoarthritis in hip joint or knee joint during treatment with calcium ascorbateUgeskr Laeger 2003;165:2563–2566.
 25. Lewin S. Maintenance of physiological actions by c-AMP and c-GMP. In: Vitamin C: Its molecular biology and medical potential. London: Academic Press; 1976. p. 92.-93.
 26. Luo G, Xie ZZ, Liu FY, Zhang GB. Effect of vitamin C on mitochondrial function and ATP content in hypoxic rats Zhongguo Yao Li Xue Bao 1998;19:351–355.
 27. Gonzalez MJ, Miranda-Massari JR, Mora EM, Guzman A, Riordan NH, Riordan HD, Casciari JJ, Jackson JA, Roman-Franco A. Orthomolecular oncology review: ascorbic acid and cancer 25 years later. Integr Cancer Ther. 2005 Mar;4(1):32-44
 28. Yeom CH, Jung GC, Song KJ. Changes of terminal cancer patients’ health-related quality of life after high dose vitamin C administration. J Korean Med Sci. 2007 Feb;22(1):7-11
 29. Padayatty SJ, Riordan HD, Hewitt SM, Katz A, Hoffer LJ, Levine M. Intravenously administered vitamin C as cancer therapy: three cases CMAJ 2006; 174 (7). doi:10.1503/cmaj.050346

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.